Lawyer Pham Duy Khuong discussed about intellectual property (Part 2)

Nội dung bài viết

Phần 2 của buổi tọa đàm sở hữu trí tuệ: Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Trong buổi tọa đàm sở hữu trí tuệ, Luật sư Phạm Duy Khương, thành viên của SBLaw đã trả lời phỏng vấn về nguyên nhân và biện pháp để thực thi quyền bảo về sở hữu trí tuệ. Mời các bạn đón xem.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts