Lawyer Ha talk about domain name bussiness in Viet Nam

Tranh chấp tên miền xảy ra ngày càng thường xuyên do hiện tượng đầu tư tên miền gây ra. Luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề đầu tư, kinh doanh tên miền để tránh những vi phạm xảy ra.

Lawyer Ha discussed about law on bar codes in VITV

Video giới thiệu toàn bộ về hệ thống mã số mã vạch. Trong đó có phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, về vấn đề đăng kí mã số mã vạch. Mời các bạn theo dõi.

Lawyer Ha discussed about law on e-commerce in VITV

Chương trình giới thiệu những bộ luật mới được thông qua có tác động tới bộ máy quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch của SBLaw cũng có phần trả lời phỏng vấn về luật thương mại điện tử Việt Nam.

SB Law - Enterprise Lawyer on VITV

Những vấn đề liên quan đến bán hàng đa cấp được Luật sư Nguyễn Thanh Hà giải thích trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp phát sóng trên VITV.