Lawyer Ha discussed about law on bar codes in VITV

Nội dung bài viết

Video giới thiệu toàn bộ về hệ thống mã số mã vạch. Trong đó có phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, về vấn đề đăng kí mã số mã vạch. Mời các bạn theo dõi.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts