Lawyer Nguyen Tien Hoa gave an interview on IP on Vinh Long Television

Nội dung bài viết

Chương trình “Sở hữu trí tuệ” của đài TH Vĩnh Long với nội dung: Cách thức và việc xử lý những tình huống vi phạm về nhãn hiệu. Chương trình có sự tham gia của luật sư Nguyễn Tiến Hòa, thành viên của SBLaw, mời các bạn chú ý đón xem.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts