Chương trình “Sở hữu trí tuệ” của đài TH Vĩnh Long với nội dung: Cách thức và việc xử lý những tình huống vi phạm về nhãn hiệu. Chương trình có sự tham gia của luật sư Nguyễn Tiến Hòa, thành viên của SBLaw, mời các bạn chú ý đón xem.

Untitled-1

Get in touch with us

Hotline: +84.904.340.664 | Email: info@sblaw.vn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message