Phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, trong chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan sở hữu công nghiệp, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện sở hữu công nghiệp. Mời các bạn chú ý đón xem.

Untitled-1

Get in touch with us

Hotline: +84.904.340.664 | Email: info@sblaw.vn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message