Lawyer Khuong gave an interview on IP

Nội dung bài viết

Luật sư Phạm Duy Khương trả lời về các khía cạnh trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Video sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn gần hơn nữa về kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts