Lawyer Khuong gave an interview in intellectual property on Khanh Hoa channel

Nội dung bài viết

Tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đang là vấn đề bức bối với thị trường Việt Nam. Video dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trong video có sự xuất hiện của luật sư Phạm Duy Khương, đến từ công ty luật SBLaw.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts