Lawyer Ha gave an interview on invest TV about geographical indication

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw sẽ cho chúng ta biết “chỉ dẫn địa lý” là gì và những điều kiện để một sản phẩm được mang chỉ dẫn địa lý…

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts