Chương trình Luật sư của doanh nghiệp tuần này sẽ cho chúng ta hiểu rõ thêm về vấn đề “Thời hiệu khởi kiện, những lưu ý pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam”. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw là nhân vật chính trong chương trình của tuần này.

Untitled-1

Get in touch with us

Hotline: +84.904.340.664 | Email: info@sblaw.vn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message