Lawyer Ha gave an interview in Corporation Lawyer Program of VTC8, VITV

Nội dung bài viết

Chương trình Luật sư của doanh nghiệp tuần này sẽ cho chúng ta hiểu rõ thêm về vấn đề "Thời hiệu khởi kiện, những lưu ý pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam". Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw là nhân vật chính trong chương trình của tuần này.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts