Tiếp tục về đề tài đánh giá về chính sách điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước. Chương trình tạp chí ngân hàng tuần này sẽ mang tới bức tranh tổng quan về chặng được chống đô la hóa 5 năm qua từ 2011 đến 2015.

Untitled-1

Get in touch with us

Hotline: +84.904.340.664 | Email: info@sblaw.vn

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message