image description

Mr. Pham Duy Khuong

Ông Phạm Duy Khương (Ông Phạm) là đối tác của SB LU. Anh ấy có một khoảng thời gian, và khi bạn thích Nam khi gia đình SB LU, anh ấy ở một nơi khác của họ, của họ, của họ, của họ, của họ, của họ, của họ, của họ, của họ. Các nước Đông phương trên thế giới.

Education

Master, La Trobe University, Australia LLM, Hanoi Technology University, Vietnam
LLB, Hanoi University of Law, Vietnam
Diploma on Lawyers Profession and Skills, Institute of Justice, Hanoi.

Contact Me

SBLAW TUBE

Our Whatsapp: +84904340664