Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program. Jul11

Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program.

Qua phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những quyền hạn và nghĩa vụ của đại diện sở hữu công nghi...

Read more
Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program. Jul11

Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program.

Hiện nay tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đang diễn ra khá phổ biến. Phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw trong video dưới đây sẽ g...

Read more
Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program. Jul11

Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in “Intellectual Property and Life” program.

Phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, trong chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề...

Read more
Lawyer Hoa gave an interview about local collective trademark Jul11

Lawyer Hoa gave an interview about local collective trademark

Cùng tìm hiểu về vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp nhãn hiệu tập thể với phần trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Tiến Hòa, thành viên củ...

Read more
Lawyer Ha gave an interview on invest TV about geographical indication Jul11

Lawyer Ha gave an interview on invest TV about geographical indication

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw sẽ cho chúng ta biết “chỉ dẫn địa lý” là gì và những điều kiện để một sản phẩm được mang chỉ dẫn địa l...

Read more
Lawyer Hoa gave an interview on IP. Jul11

Lawyer Hoa gave an interview on IP.

Video sẽ cho chúng ta hiểu thêm về khái niệm cũng như các khía cạnh liên quan tới kiểu dáng công nghiệp dưới phần trả lời của luật sư Nguyễn Tiến Hòa, thà...

Read more
Lawyer Hieu gave an interview on IP on Vinh Long Television. Jul11

Lawyer Hieu gave an interview on IP on Vinh Long Television.

Luật sư Trần Trung Hiếu, thành viên của công ty luật SBLaw sẽ trả lời phỏng vấn về việc: “Làm thế nào để có thể thiết lập tên thương mại, hoặc một ...

Read more
Lawyer Khuong gave an interview in intellectual property on Khanh Hoa channel Jul11

Lawyer Khuong gave an interview in intellectual property on Khanh Hoa channel

Tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đang là vấn đề bức bối với thị trường Việt Nam. Video dưới đây sẽ giúp các...

Read more
Against dollarization way 5 years Jul11

Against dollarization way 5 years

Tiếp tục về đề tài đánh giá về chính sách điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước. Chương trình tạp chí ngân hàng tuần này sẽ mang tới bức tranh tổng...

Read more
Lawyer Ha gave an interview on company dissolution on VITV Jul11

Lawyer Ha gave an interview on company dissolution on VITV

Những vướng mắc về thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được trả lời đầy đủ trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp lần này. Chương trình có sự th...

Read more
Lawyer Nguyen Tien Hoa gave an interview on IP on Vinh Long Television Jul11

Lawyer Nguyen Tien Hoa gave an interview on IP on Vinh Long Television

Chương trình “Sở hữu trí tuệ” của đài TH Vĩnh Long với nội dung: Cách thức và việc xử lý những tình huống vi phạm về nhãn hiệu. Chương trình có sự tha...

Read more
Lawyer Ha gave an interview in Company’s Lawyer Program of VTC8 Jul11

Lawyer Ha gave an interview in Company’s Lawyer Program of VTC8

Trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp với chủ đề những mặt tích cực của sàn giao dịch bất động sản mang lại có phần trả lời phỏng vấn của luậ...

Read more

Our Whatsapp: +84904340664