Lawyer Ha talk about domain name bussiness in Viet Nam Jul11

Lawyer Ha talk about domain name bussiness in Viet Nam

Tranh chấp tên miền xảy ra ngày càng thường xuyên do hiện tượng đầu tư tên miền gây ra. Luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề đ...

Read more
Lawyer Ha discussed about law on bar codes in VITV Jul11

Lawyer Ha discussed about law on bar codes in VITV

Video giới thiệu toàn bộ về hệ thống mã số mã vạch. Trong đó có phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLaw, về vấn đề đăng kí mã số m...

Read more
Lawyer Ha discussed about law on e-commerce in VITV Jul11

Lawyer Ha discussed about law on e-commerce in VITV

Chương trình giới thiệu những bộ luật mới được thông qua có tác động tới bộ máy quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. L...

Read more

Our Whatsapp: +84904340664